Name

Department

Dr. S. Muhunthan (Chairman)

Hindu Civilization

Prof.(Mrs). V. Pavanesan

Hindu Civilization

Dr. I. Jeyandran

Saiva Siddhantha

Dr. M. Balakailasanathasarma

Sanskrit